บริษัท กรีนเวย์ แทรเวล จำกัด (GreenWay Travel Co., Ltd.)

บริษัท กรีนเวย์ แทรเวล จำกัด จัดตั้ง และได้รับใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/04954

บริษัท กรีนเวย์ แทรเวล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรวมถึงการจัดกรุ๊ปสัมมนาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั่วโลกโดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และเน้นความเป็นกันเองภายใต้ความรู้สึกดั่งสมาชิกภายในครอบครัวทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและยังคงกลับมาใช้บริการจากเราอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ที่จะนำมาซึ่งความประทับใจให้กับลูกค้า ในทุก ๆ สถานที่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มีความชำนาญ ที่พร้อมจะให้บริการท่านอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ

ขอบเขตบริการของ "กรีนเวย์ แทรเวล"

  • โปรแกรมทัวร์ในประเทศ (กรุ๊ป 8 ท่านขึ้นไป)
  • โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
  • รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ระยะสั้น 2 วัน 1 คืน
  • บริการแพ็คเก็จทัวร์ในประเทศและต่างประเทศ
  • จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินชั้นนำ รวมทั้งสายการบิน ราคา ประหยัด (โดยสามารถออกตั๋วได้ทั้งตั๋วธรรมดา และตั๋ว Electronic Ticket)
  • รับจองโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในราคาประหยัด

ท่องเทียวไปกับเรา

สบายใจเพราะ "กรีนเวย์ แทรเวล" มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวถูกต้องตามกฎหมาย.


ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 11/04954

การเดินทางท่องเที่ยวกับ "กรีนเวย์ แทรเวล"

Copyright©2019 by greenway-travel.com, สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๒ โดย บริษัท กรีนเวย์ แทรเวล จำกัด.